.
.

Team Ontwikkeling

Een relatief nieuw MT, een MT dat meer strategische wil samenwerken, een projectleider die twijfelt aan het commitment van de projectgroep, een directieteam dat een reorganisatie leidt, een team waar steeds ruzies zijn, pesten op de werkvloer, een goed presterend team dat zich verder wil verbinden. Zo wat voorbeelden van casuïstiek in teams die ik de afgelopen jaren heb begeleid. Elk team heeft zijn eigen wensen en dynamiek.


Daar waar één of meer mensen samenkomen, zijn zij een trigger voor elkaar


Vaak zie je dat teamleden onderling én met hun leidinggevende discussiëren op inhoud. Inhoud is "veilig". Je kunt het zien, vastpakken. Maar wil je echt een high performing team, moet je dieper met elkaar. Een team dat conflicten met elkaar durft aan te gaan, wordt zo'n high performing team. Omdat je weet wat je aan elkaar hebt. Je elkaars patronen, triggers, schaduwkanten en kwaliteiten kent. En dit met elkaar durft te benoemen. Niet er óm heen maar er dóór heen!

Inzicht krijgen

Het begint met inzicht: in jezelf, de ander, de organisatie en de omgeving. Teams ontwikkelen blinde vlekken: ze zien hun eigen eigenaardigheden en patronen niet. In de dynamiek van een team zijn triggers aanwezig die mensen met zichzelf en elkaar confronteren. Mensen herhalen namelijk in een groep hun primaire hechtingsbeweging. Dit is van invloed op de psychologische veiligheid en de teamperformance.

Welke patronen en ervaringen nemen de individuele teamleden mee de organisatie in? Wat zijn gedragsvoorkeuren van elk teamlid? Hoe triggeren jullie elkaar, in positieve en in negatieve zin? Spreek je het uit welk effect je collega op jou heeft? Luister je om te reageren? Of ben je werkelijk nieuwsgierig naar het verhaal van de ander? Ben je je bewust van je eigen perceptie? Lukt het je om de beleving van de ander te accepteren? Je werkelijk te verbinden? Een succesvol team durft zich uit te spreken en in conflict te gaan. Zij gebruiken het om te leren en te groeien

Ik benoem patronen, prikkel met humor en daag jullie uit om je ongemak aan te gaan of te verduren.

Ontwikkeltraject

Een ontwikkeltraject is altijd maatwerk. Ik bekijk graag jullie wensen of welke knelpunten je met het team ervaart zodat ik een passend programma kan maken.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn